Links


Arachne - www.arachne.uni-koeln.de

Beazley Archive - www.beazley.ox.ac.uk

Numismatische Bilddatenbank Eichstaett - www.nbeonline.de

Academia Română
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
str. Henri Coandă 11, RO-010667 Bucureşti

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Invăţământul Superior

str. Schitu Măgureanu nr. 1, RO-050025 Bucureşti